گتˇ ولگ

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج
گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۴۴ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

پیکان

ایتَا پیکان ایران مئن

پیکان ایتا آفتومات نام ایسه کی سال ۱۳۴۶ خورشیدی مئن توسط شرکت ایران ناسیونال (ایران‌خودرو) و روتس صنعتی جُرگه (کارخانه تالبوت مالک) تولید و به بازار عرضه بوبوست، پیکان اوّلین آفتوماتی ایسه کی ایران چاکوده.پیکان سریع به ایتَا محبوب آفتومات ایران مئن بدل بوبوسته و اونه مختلف مودیلان توسط ایران خودرو روانه بازار بوبوسته.ولی او زِمات کی انقلاب بوبوسته (سال ۱۳۵۷)، اونه تولید کَمَا بوسته و سال ۱۳۶۰ مئن ده گَلَف گَلَف اونه تولید به صفر نزدیکه بوستن دوبو ولی با تولید قطعات اَ خودرو ایران مئن اَ آفتومات حیات تا ۱۳۸۴ ادامه پیدا گوده و اونه تیراژ هو سال مئن دو میلیِن دستگا بو.

پیکان منفی نوکات زیادی دِشتی، مثلا اونه مصرف سوخت بالا بو و ایمنی جالبی هم نَشتی، ولی ارزان بودن واسی، فروش بالایی بوگوده و جزو ایران فرهنگی نمادان بوبوسته.اَ دوره زِمات مئن، پیکان به عنوان ایتَا کلاسیک آفتومات مورد توجه ایسِه و خیلی‌ئان به بازسازی اونه قدیمی نمونه‌ئان مشغول ایسید...دۊمباله

جرگه'ن
ايمرۊ

ايمرۊ: دۊشمبه، ۱۵۹۱ ديلمي، دیا ما ۵ (۱۴ مئی سال ۲۰۱۸)

Wikipedia:دیا ما ۵ دؤجئه تفاقؤن
دؤجئه تاتايي
وۊدکا يته پۊرمصرفˇ تقطيري واخؤردني ايسه. وۊدکا بي طعم‌دأنچي، يته زنگ ؤ بيرنگˇ مايع ايسه گه آؤ ؤ اتانؤلˇ تلفيقˇ جي چأگۊده بۊنه.
کاسپي زوؤنؤن